مطالب توسط admin

,

رویای یک خانم خانه دار

اکثر خانم های خانه دار از اینکه زمان زیادی برای تمیز کردن فر صرف میکنند ،شکایت دارند از سوی دیگر استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن محفظه فر توصیه نمی شود چرا که ممکن است، مواد شوینده ای که برجداره فر باقی مانده بر سطح غذا بنشیند که میتواند عامل بسیاری از بیماریها باشد […]